De prijzen zijn exclusief 21% B.T.W.

Betaling geschiedt vooraf tenzij anders is afgesproken. De klant ontvangt hier over een factuur na betaling 

De klant is aansprakelijk voor de door de klant bestelde inhoud van de producties

Producties worden door ons geplaatst worden op de site, als op het internet als voorbeelden 

De producties mogen niet worden doorverkocht aan derden

Propsounds werkt met eigen geluiden dus altijd rechten-vrij